Regulamin

Administratorem danych osobowych jest NO LIMIT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 85. Kontakt z firmą możliwy jest:

 1. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: nolimit@nolimit-oze.com;
 2. Listownie na adres siedziby Spółki;
 3. Za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej: nolimit-oze.com w zakładce „Kontakt”.

Inspektor Ochrony Danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – w celu wykonania umowy;

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku udzielenia przez osobę, której dane dotyczą, dobrowolnej zgody;

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki.

Cele Przetwarzania

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. Wykonania umowy;
 2. Marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, aby dostosować produkty i usługi do potrzeb (pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody);
 3. Oferowania produktów podmiotów powiązanych kapitałowo lub umownie ze Spółką (pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody);
 4. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, w szczególności w celu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby udowodnienia faktów związanych ze świadczeniem usług

Prawa osób, których dane dotyczą

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO, a w związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych – w tym uzyskania kopii danych;
 2. prawo do sprostowania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do usunięcia danych – w określonych, ustawowo określonych przypadkach;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych – w ustawowo określonych przypadkach;
 5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy;
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki;
 7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych lub bezpośrednio z Administratorem.

Zmiany regulaminu

Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane na stronie nolimit-oze.com w zakładce „Regulamin”.

Kontakt

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania  Pani/Pana danych osobowych oraz niniejszego regulaminu, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych lub bezpośrednio z Administratorem.